Drugo

Hrepenenje

Anksioznost: simptomi, značilnosti in anksiozna stanja. Zdravljenje in zdravljenje tesnobe. Psihoterapija in psihologija tesnobeČustva

Čustva so večkomponentni proces, razdeljen na več komponent, imajo časovni potek in se aktivirajo z notranjimi ali zunanjimi dražljaji.Ustrahovanje

Ustrahovanje je sestavljeno iz ponavljajočega se agresivnega vedenja, ki ga izvaja ena ali več oseb do žrtve, ki se ne more braniti.Strah

Strah je kot vsa čustva za človeka koristen, pravzaprav ga opozarja na nevarnosti, s katerimi se srečuje. Vendar strah postane problem, kadar ga doživljamo pretirano ali izven konteksta, kot v primeru fobij.Multipla skleroza

Multipla skleroza (MS), imenovana tudi multipla skleroza, je kronična avtoimunska, vnetna in demielinizirajoča bolezen, ki se postopoma onesposoblja z nedefinirano etiopatogenezo in vpliva na centralni živčni sistem (CNS)Stres

Stres je psihofizični odziv na celo različne naloge, čustvene, kognitivne ali socialne narave, ki jih oseba dojema kot pretirane.Depresija

Depresija je ena najpogostejših in onemogočajo duševne motnje, ki so pogosto posledica občutka izgube ali dejanske izgubeMultipla skleroza

Multipla skleroza (MS), imenovana tudi multipla skleroza, je kronična avtoimunska, vnetna in demielinizirajoča bolezen, ki se postopoma onesposoblja z nedefinirano etiopatogenezo in vpliva na centralni živčni sistem (CNS)Specifične učne motnje - SLD

Kratica DSA (Specific Learning Disorders) se nanaša na diagnostično kategorijo, ki se nanaša na posebne razvojne učne motnje, ki spadajo med nevrorazvojne motnje, kar zadeva motnje šolskih veščin, in sicer disleksijo, disortografijo, disgrafijo in diskalkulijo.Femicid

Femicid kaže na uboj ženske, pogosta oblika nasilja pa je nasilje v družini, ki ga storijo družinski člani in pogosto partner.Teorija polivagale

Cilj polivagalne teorije je razložiti človekove reakcije v nevarnih situacijah. Takojšnja aktivacija obrambnega sistema ustvari odziv, ki ga ne posredujejo kortikalna območja, višje funkcije, ampak se razvije v evolucijsko najstarejšem delu možganov, možganskem deblu.Lokus nadzora

Na podlagi Rotterjeve teorije lokus nadzora ločimo na notranji in zunanji. Tisti, ki verjamejo, da imajo s svojimi dejanji popoln nadzor nad svojim življenjem, imajo notranji lokus nadzora. Nasprotno pa imajo tisti, ki svoj uspeh ali neuspeh pripisujejo zunanjim vzrokom, zunanji lokus nadzora.Stres

Stres je psihofizični odziv na celo različne naloge, čustvene, kognitivne ali socialne narave, ki jih oseba dojema kot pretirane.Provokacijska opozicijska motnja

Opozicijska kljubovalna motnja je vedenjska motnja, za katero je značilno jezno in razdražljivo razpoloženje ter maščevalno in opozicijsko vedenje.Depresija

Depresija je ena najpogostejših in onemogočajo duševne motnje, ki so pogosto posledica občutka izgube ali dejanske izgubeSelektivno hranjenje

Selektivno hranjenje opisuje vedenje otrok, ki imajo ozek izbor najljubših živil in nočejo poskusiti novih.Položaj

Drža je povezana s psihologijo pri vplivanju na čustvene in kognitivne procese. Omogoča nam prepoznavanje razpoloženja in vpliva na naš spomin, spretnosti odločanja in spretnosti metakognicije. Pri utelešenem spoznavnem pristopu je drža zelo pomembna zaradi tesne povezave med duhom in telesom.Lokus nadzora

Na podlagi Rotterjeve teorije lokus nadzora ločimo na notranji in zunanji. Tisti, ki verjamejo, da imajo s svojimi dejanji popoln nadzor nad svojim življenjem, imajo notranji lokus nadzora. Nasprotno pa imajo tisti, ki svoj uspeh ali neuspeh pripisujejo zunanjim vzrokom, zunanji lokus nadzora.