Aleksitimija in disocijacija v neepileptičnih psihogenih krizah - Assisi 2013

Raziskava preverja, ali: 1) disociacija napoveduje razvoj PNES; 2) aleksitimija posreduje učinke disocijacije.